Det är en stor och känd advokatbyrå, ett forskningsföretag och en professor i logistik som nu mäter krafterna i landstingets utdragna tvättsåpa.
Advokatbyrån Mannheimer Swartling, betald av landstinget, kom med sin granskningsrapport som berättade att Textilservice brutit mot tvättavtalet och att avtalsbrottet är så grovt att landstinget har grund för att häva det.
Två inlagor
Advokaterna hade tagit revisionsbryrån KPMG till hjälp i granskningsarbetet.
Textilservice svar blev två inlagor från olika experter som på bolagets uppdrag granskat granskningsrapporten.
Forskningsinstitutet Swerea IVF har synat advokaternas beräkningar och konstaterar att enligt granskningsrapporten har bristen i levererade plagg uppgått till 77,3 procent under mars månad förra året.
"Detta bör betyda att i princip 4 av 5 leveranser är tomma eller ställs in helt. Påståendet förefaller vara osannolikt", skriver experterna från Swerea IVF.
Forskningsinstitutet pekar på att viteskostnaderna som beräknats i granskningsrapporten grundas på antaganden och att dessa antaganden är tveksamma.
Beräkningsmetod döms ut
Swerea IVF betonar att det sjusidiga dokument som skrivits om gransningsrapporten "framför en objektiv bild och att Swerea-IVF överhuvudtaget inte valt någon av de bådas parternas sida i fallet".
Stig-Arne Mattsson, adjungerad professor vid institutionen för logistik och transport vid Chalmers i Göteborg, har också anlitats av Textilservicfe för att granska granskningsrapporten.
Han begränsar sitt utlåtande till en sida och dömer ut beräkningsmetoden i granskningsrapporten.
"Med tanke på de mycket märkliga och teoretiskt oacceptabla beräkningssätten i den rubricerade rapporten kan beräkningarna av ekonomisk kompensation från Textilservice inte tillmätas någon trovärdighet i dessa avseenden", skriver Stig-Arne Mattsson.
Den ekonomiska kompensation som advokatbyrån Mannheimer Swartling kom fram till i sin 15-sidiga granskningsrapport är att tvättnotan kan minskas med 4,3-5,8 miljoner kronor på grund av att avtalet inte uppfyllts.