I helgen höll partidistriktet årskonferens i Boden och Börje Lööw blev omvald som distriktsordförande för ett år framåt. Han var också valberedningens förslag och hade merparten av v-föreningarna bakom sig. Enda motkonkurrenten var kirunabon Niklas Siren.
- Det var ingen strid direkt och det känns bra att fortsätta. Den stora diskussionen på distriktskongressen handlade som väntat om regionfrågan, säger Börje Lööw.
Oundvikligt
Enligt honom kan inte vänsterpartiet undvika en region av något slag för Sveriges alliansregering har sagt att man ska införa tre beskattnings- och beslutsnivåer för stat, region och kommuner men dessa kommer inte förrän vid 2014 års val.
Stor misstänksamhet
- I dag finns det en stor misstro och misstänksamhet om en storregion kan ge oss så mycket fördelar. Vänsterpartiet har ställt sig positiv till att man flyttar beslut från statliga tjänstemän till politikerna. Oenigheten har däremot gällt hur stor regionen ska vara.
- Vänstern tycker att man fokuserar mer på gränser än innehåll. Däremot ansåg Vänsterpartiet Norrbotten att alla förberedelser för en storregion inte ska drivas fram utan läggas på is.Det måste också föras en bred medborgardialog med norrbottningarna och inte bara vara ett projekt som drivs uppifrån, säger Börje Lööw.
Flesxibel samverkan
På årskongressen togs också skrivningen att Norrstyrelsens arbetsgrupper måste få göra klar fas 1 som är en nulägesbeskrivning. Den kan användas i samverkan oavsett det blir en liten eller stor region.
Härlig stämning
- Jag tycker att vi har haft en härligt fin stämning på årskonferensen. Så här lugnt har det inte varit inom vänstern på länge. Nu satsar vi hårt på att få folk att gå och rösta i europarlamentsvalet och lägga en eukritisk röst på vänsterpartiet.