Med på listan finns i dag drygt 2 000 områden i Sverige. För varje område är angivet en riskbedömning efter Naturvårdsverkets "Metodik för inventering av förorenade områden"- modell, kallad Mifo. De förorenade områdena graderas från 1 till 4, där 1 betyder mycket stor risk och 4 betyder liten risk för negativa effekter på miljö och människor.
Föroreningarna kan till exempel vara bensin- och oljerester och metallskrot.
Ett högriskområde
I Norrbotten finns endast ett område som fått den näst högsta graderingen 2. Det är ett litet område inom Försvarets materielverks försöksplats i Vidsel i Jokkmokks kommun.
- Det är en begränsad yta där det en gång skjutits en del grejer av flygvapnet. Området är avlyst inom vårt provområde, säger Laci Bonivart, provplatschef i Vidsel.
Saneringsplan
Det rödmärkta området är cirka 500 meter brett och två kilometer långt. Det ska jämföras med det totala provområdet som är cirka 7 mil långt och 3,5 mil brett och dessutom avspärrat. Enligt Laci Bonivart finns det en saneringsplan, men hur den ser ut har han inte närmare uppgifter om i dagsläget.
Carl-Johan Hedberg är projektledare för förorenade områden inom Försvarsmakten.
- Siffrorna är inte att betrakta som slutliga eller permanenta. Det är bedömningar som gjorts vid ett visst tillfälle och den bedömningen kan förändras nästa gång man tittar på området, säger han.
Vid sanering kan ett område som bäst graderas om till en 4, vilket betyder" mycket liten risk". Området blir sedan för alltid kvar på listan. I till exempel Haparanda kommun finns det 72 stycken 4:or som är att betrakta som i princip ofarliga områden.
- Där har det förut funnits mycket försvarslinjer österut som sedan monterats ned, säger Carl-Johan Hedberg.
Ala Lombolo
I Kiruna kommun finns ett antal områden som bedöms vara måttligt riskfyllda. En sådan plats är sjön Ala Lombolo. Där ligger drygt 17 000 granater i sjöns bottensediment.
- Där har vi kartlagt ammunitionsdumpningen och tagit fram en bärgningsplan. Det sker dock inget läckage ur ammunitionen och då finns inget miljöskäl att bärga den. Vi har kompetensen att ta upp den, men vi har inga pengar, säger Carl-Johan Hedberg.
Kvicksilver
Att bottensedimentet även hyser kvicksilver i stora mängder gör att det från kommunens sida finns ett stort intresse av att få bort ammunitionen först.
Försvarsmakten åtgärdade föroreningar för cirka 30 miljoner kronor under 2008.