På onsdag håller Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Norrbotten årsstämma. En av punkterna på dagordningen är den växande organiserade och kommersiella bärplockningen.
Den sker mot bakgrund av allemansrätten och lokalavdelningen i Älvsbyn anser att organiserad verksamhet i kommersiellt syfte inte är det som avsågs med allemansrätten.
Utredning föreslås
- Detta är ett förslag från lokalavdelningen i Älvsbyn men jag kan säga att vi står bakom motionen.
Lokalavdelningen föreslår att en utredning om var gränsen för utnyttjande av allemansrätten går och att frågan tas upp på LRF:s riksförbundsstämma.
- Vi har haft problem under de senaste åren. Företag utnyttjar allemansrätten. Bäruppköparna står för boende och transport men plockarna har ingen anställning. Vi vänder oss inte mot plockarna utan mot företagen. Dessutom kolliderar bärplockningen med älgjakten och vi vill ju inte att någon blir skjuten.
- Det kan också uppstå språkproblem om jaktledaren vill att bärplockarna ska gå till ett annat område. Vi vill inte att dessa företag ska kunna utnyttja allemansrätten utan avtal med markägaren. Vi är emot det kommersiella utnyttjandet av allemansrätten.
Ny ordförande
Det har kommit tio motioner till årsstämman i Piteå.
LRF i Norrbotten får också en ny ordförande, efter fem år tycker Pär Isaksson att det räcker.
- Jag lämnar också styrelsen. Det är dags att någon annan tar över. Jag och min fru ställer om gården. Från mjölkproduktion till kviguppfödning och från foderproduktion till hästar.
Valberedningen föreslår Nils-Olov Lindfors, 59, Sunderbyn, till ny ordförande i LRF Norrbotten.