Herbert Öqvist, skärgårdsbo och ordförande i Luleå skärgårdsförening ger inte mycket för det åtgärdsprogram för bevarande och förvaltning av vikaresälar som Naturvårdsverket gjort. Tillsammans med bland andra befälhavaren Lars Ökvist och yrkesfiskaren Leif Holmberg har han författat en skrivelse i frågan.
"Minska stammen"
Vikaresälen är rödlistad i den lägsta graden, missgynnad. Enligt programmet finns det 10 000 vikaresälar.
Men Öqvist säger att antalet är mycket större än så och han anser att frågan inte är om vikarens bevarandestatus behöver förbättras.
- Det behövs i stället åtgärder för att minska stammen. Sannolikt finns det 30 000 vikaresälar. Våra beräkningar är byggda på lång erfarenhet. De är överallt, när vi kommer med båtar händer det att de blir påkörda.
När han ser att kommunens miljönämnd, som är remissinstans, inte har några synpunkter på programmet skakar han på huvudet.
- Det är sorgligt. Det visar att politikerna inte sätter sig in i frågorna, de vet inte vad det här gäller. Ingen har haft kontakt med skärgårdsborna, vi som vet hur det är, säger han.
Göran Öhman (S) är ordförande i nämnden. Han uppfattade att programmet varken syftade till att öka eller minska stammen av sälar, utan till att öka kunskapen om vikaresälen.
- Om det sedan finns skärgårdsbor som tycker att de har tillräckligt med kunskap och bara vill skjuta sälarna så är det inget jag lyssnar så mycket till. Jag ser inte det här som någon stor fråga och ingen har hört av sig.
"Sälarna överlistar fällorna"
Herbert Öqvist säger att sälarna är ett problem för yrkesfiskare, sälarna river sönder nät och fällor. Den nya sälsäkra fällorna har enligt Öqvist överlistats av sälarna.
- De lägger sig utanför och väntar på laxen.
När sälstammen blir för stor kommer de att dö i bristsjukdomar och flyta in i land och bli ett sanitärt problem, hävdar han.
- Beståndet tar död på en hel befolkning, nämligen skärgårdsbefolkningen. Vi har levt nära naturen och fisket.
Det enda som går att göra för att komma tillrätta med problemet är omfattande jakt på sälar, både på gråsäl och vikaresäl, anser Öqvist.
- Låt yrkesfiskarna jaga med höga skottpengar på säl och ge möjlighet för andra jaktintresserade jaga med kunniga guider. Det kan ge arbetstillfällen också.
Michale Schneider, länsstyrelsen i Västerbotten är en av de som upprättat åtgärdsprogrammet. Han säger att kunskapen om vikaresälen är liten. Ett av syftena med programmet är att bilda grupper och sätta sig ner och diskutera sälfrågan, på samma sätt som i de regionala grupperna där förvaltare, forskare, jägare och jordbrukare möts kring rovdjursfrågan.
- Den lokala kunskapen kring sälarna stödjs inte alltid av den akademiska kunskapen. Det betyder inte att det lokalbefolkningen säger är fel. Men man har inte kunnat fånga upp den. Vi vill öka kunskapen och ta i tu med problemen innan de blivit för stora.