På tisdag hålls ett extra möte i landstingsstyrelsen. På mötet finns två punkter och den första har rubriken Textilservice.
Det ser alltså ut som att den segslitna tvisten mellan landstinget och Bodenföretaget nu går mot sin upplösning.
- Vi ska häva avtalet med Textilservice. Jag tyckte att vi hade kommit ganska långt i förhandlingarna för någon månad sedan men nu kommer vi inte längre i förlikningarna. Vi har helt enkelt kommit till vägs ände, säger Kent Ögren.
Enligt honom finns det ingen annan lösning för landstinget.
- Såvida det inte dyker upp något till tisdag.
Han säger också att det dröjer upp till sex månader enligt en hävningsklausul innan landstinget kan skaffa ett nytt företag som ska sköta tvätten.
Kommer det att kosta landstinget pengar?
- Det kan ju bli en rättslig tvist och jag vet inte vad en sådan kan leda till.
Nya kläder från Textilia
Kent Ögren gläds dock över att de opererande enheterna i landstinget nu fått nya kläder. Det är företaget Textilia i Långsele som levererat kläder till operationsavdelningarna.
- Det känns bra.
Ligger företaget bra till att få landstingstvätten?
- Det kan jag inte svara på i dag, det är en process.
Tvättavtalet mellan landstinget och Textilservice slöts i december 2007 och trädde i kraft i mars 2008. Landstinget slöt ursprungligen avtal med ett tvätteri i Uleborg.
Det avtalet hävdes senare av arbetsmarknadsskäl och landstinget fick betala miljonbelopp i skadestånd till det finska företaget (se faktaruta).
"Utpressning"
I en artikel i NSD förra veckan sa Björn Lagerkvist, Textilservice, att Kent Ögrens utspel av häva avtalet var att likna vid utpressning.
- Om det är så kan det inte uppfattas på annat sätt än en utppressningssituation. För företaget hoppas jag verkligen inte att det är så.
Om avtalet hävs kan upp till 40 personer förlora jobben vid tvätten i Boden.