- Jag är jätteglad, sa Karin Åström strax efter klockan 18 i sitt segertal.
Distriktskongressen i Luleå hade att välja ny ordförande efter avgående Kristina Zackrisson, Kiruna, som avböjt omval.
Valberedningens förslag var alltså Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå med distriktskongressen ville annorlunda. Det blir riksdagsledamoten Karin Åström som drog längsta strået.
Valet genomfördes under sluten omröstning och det drog därför ut på tiden innan den nya ordförande kunde utses.
- Jag har tårar i mitt hjärta av glädje, sa Karin Åström.
Yvonne Stålnacke var dämpad efter omröstningen.
- Jag gläds i alla fall åt att de unga röstade på mig och stöttade.


Mer som den socialdemokratiska kongressen i måndagens tidning.