Civilutskottet besöker Malmfälten under två dagar. I går fick det veta mer om planerna för Kirunas framtid. Samhällsplanering är en fråga som ligger inom civilutskottets ansvarsområde.
- Vi försöker skapa oss en bild av det stora som händer i båda orterna. Det är vårt första besök och det känns viktigt att vara här. Ledamöterna har visat ett stort intresse av att komma hit. Vi ska skriva en reserapport som sedan kan tas till vara i det fortsatta arbetet, säger Carina Moberg (S), ordförande i utskottet.
Det är ledamoten Fredrik Lundh (S), Luleå, som har tryckt på för att utskottet ska besöka Norrbotten. Han tycker det är viktigt att utskottet får ta del av den verklighet som finns när det gäller bostäder och samhällsplanering.
- Allt blir så tydligt och konkret när man kommer hit, säger han.
I går fick ledamöterna möta representanter från LKAB och göra ett besök i gruvan. Innan dess besökte ishotellet och senare på eftermiddagen träffade de kommunpolitiker i stadshuset. De fick bland annat klart för sig att stadshuset kan komma att påverkas av markrörelser redan 2013, något som var en nyhet för flera av ledamöterna.
Lagändringar
För att underlätta och snabba på en samhällsomvandling krävs det ibland lagändringar. Ledamoten Ewa Thalén Finné (M) ger ett exempel på en lagändring som trädde i kraft den 1 augusti 2007, just med anledning av det som sker i Malmfälten.
- Vi har redan gjort en lagändring när det gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, säger hon.
Det ger kommuner möjlighet att under vissa förutsättningar få dispens från tekniska egenskapskrav när en byggnad behöver flyttas, vilket underlättar en stadsomvandling.
- Det är viktigt att vi är lyhörda för lagändringar, att det går fort, säger Ewa Thalén Finné.
Gällivare i dag
I dag åker ledamöterna till Gällivare för att träffa kommunledningen. De kommer också att ta del av City move interdesign workshop i Malmberget som samlar ett 40-tal arkitekter och stadsplanerare från hela världen.