Lööw hänvisade till en undersökning som konsultföretaget MRM genomfört, men som inte fanns med i kommunfullmäktiges beslutsunderlag.
- Att sanera marken kostar enligt MRM nio miljoner kronor men om kraven på en sanering stiger kan kostnaden fördubblas, sade Börje Lööw.
Yrkade på avslag
Det handlar dels om markområdet där de två höghusen ska byggas, men framför allt om det markområde som måste schaktas när den nya rondellen ska byggas. De provtagningar som gjorts är begränsade.
Också Rättvisepartiet socialisterna yrkade på avslag för detaljplaneförslaget och efterlyste en översiktsplan över var det bör byggas höghus och var det bör förtätas. Miljöpartiet ville återremittera eller avslå.
Kommunalrådet Karl Petersen (S) tillbakavisade invändningarna mot detaljplanen och miljöfaran.
Ändrat uppfattning
- Om vi alltid skulle gå på reservanternas linje skulle vi inte ha byggt en enda bostad på Kronan eller ett kulturhus i kvarteret Hunden. Nej, vi ska omvandla de gamla besninmackarna till vackra kulturhus eller bostadshus. Vi ska bejaka det positiva, sade han och varnade för ett grått och trist Luleå om staden inte får växa.
Miljönämndens ordförande Göran Öhman (S) medgav en inledande skepsis inför de två höghusen, men förklarade att han ändrat uppfattning.
Bullerplank
- Varför ska vi lämna kvar gifterna i marken till kommande generationer? Nej, låt oss sanera området och bullerplanket som måste byggas två meter högt mot Varvsleden kan göras ljusgenomsläppligt, sade han.
Vänsterpartiets gruppledare var irriterad över reaktionen över hans invändningar mot höghusbygget.
- Kalla mig inte en struts när jag vill lyfta upp problemen som finns gömd i marken, sade han.