Rick Falkvinge anser att vi befinner oss i en avgörande fas i historien och den ödesfråga som, enligt honom, har den absolut största betydelsen för framtiden är om internet ska vara en fritt tillgänglig kunskapsbank för alla människor eller om staten och stora företag ska kunna kontrollera medborgarna och informationsflödet.
- Det här är en större revolution än boktryckarkonsten. Nu har vi chansen att skapa ett verkligt kunskapssamhälle där alla som har tillgång till en dator är delaktig. För första gången i historien kan alla människor, med en dators hjälp, publicera sina tankar och åsikter. Direkt och i princip till ingen kostnad alls, säger Falkvinge.
Stor medlemsökning
Han menar att FRA-lagen och förbudet mot fildelning är exempel på hur gamla etablerade strukturer försöker stoppa den digitala revolutionen.
- På samma sätt som katolska kyrkan försökte stoppa tryckpressarna på 1500-talet för att den såg sin makt och möjligheterna att kontrollera människorna hotas.
Enligt Rick Falkvinge har Pirate Bay-rättegången gett Piratpartiet en stor medlemsökning.
- Oavsett om det blir en fällande eller friande dom har det satt fokus på den här frågan och gjort människor medvetna om hur viktig den är, säger han.
Lockar ungdomar
Rick Falkvinge visar i sin bärbara dator grafik över det brant ökande medlemsantalet.
Piratpartiet har cirka 14 000 medlemmar, med en kraftig övervikt på män i åldern 20-25 år.
- De etablerade partierna har svårt att locka ungdomarna. Det har inte vi. Vi driver de frågor som berör dem, frågorna för framtiden. De gamla partierna tillhör det förgångna och diskuterar gamla lösningar på gamla problem, säger han.
Men Piratpartiet verkar inte ha några andra frågor på sin politiska agenda än att internet ska vara fritt. Gör inte det ert parti till ett extremt enfrågeparti?
- Jag säger hellre att vi är ett
fokusparti. Vi står inte och käbblar om decimalerna i välfärden som de etablerade, föråldrade
par-tierna gör. Om a-kassan ska vara 78 eller 80 procent är en ointressant bagatelldiskussion. Vi är mitt inne i en gigantisk strukturomvandling tack vare internet. Den viktigaste frågan nu är vem som ska ha kontrollen, om internet ska användas fritt av medborgarna eller om staten ska styra, säger Rick Falkvinge.
Ska förändra
Själv står han som sjätte namn på partiets lista till EU-parlamentsvalen som ska hållas om två månader.
- Vi ska förändra Sverige, Europa och världen - i den ordningen, säger Rick Falkvinge självsäkert.