Tekniska förvaltningen vill nu få klartecken från miljönämnden och byggnadsnämnden för att söka pengar från länsstyrelsen och Naturvårdsverket för en sanering.
Slipmassefabrik
Föroreningen har varit känd under lång tid och NSD har vid ett flertal tillfällen redovisat detta. Det var dock först under åren 2006-2008 som Luleå kommun genomförde noggrannare undersökningar av området, beläget på södra sidan av Notviken. Stora mängder kvicksilver har påträffats i de fiberbankar som ligger på botten. Kvicksilvret hamnade där under de år som SCA drev en slipmassefabrik i Karlshäll.
Exploatering
Med tanke på att området är beläget nära bostadsbebyggelsen i Karlsvik och dessutom utgör ett område för kommande
exploatering så är bedöm-
ningen att en sanering är ett måste.