Länsnarkotikapolisens chef, Per-Olov Andersson, är djupt oroad över narkotikasituationen i Norrbotten.
- Det beror inte bara på de tragiska dödsfallen i Gällivare utan på många faktorer. Tillgången på olika tabletter och pulver med narkotiska effekter är större än någonsin. Genom internet och andra kanaler är de skrämmande lättillgängliga. Det förekommer många olika substanser och det är svårt att veta vad man får i sig så riskerna är stora för feldoseringar och oönskade bieffekter, säger han.
Många fester
Sommaren är den tid på året då många ungdomar berusar sig för första gången.
- Det är många fester och det verkar som att toleransnivån höjs. Ofta börjar det med alkohol. När omdömet är avtrubbat av alkohol är risken större att man faller för frestelsen och testar även tyngre grejer om de finns tillgängliga, säger Per-Olov Andersson.
Han bävar inför sommaren.
- Då har polisen mer begränsade resurser. Polisen klarar inte det här ensam. Vi behöver hjälp. Föräldrar måste prata med sina ungdomar om det här och olika organisationer som arbetar med ungdomar måste vara medvetna om problemet.
En drog som har blivit vanlig i Norrbotten är Spice. Den är en mix av olika örter och växter som ger en berusningseffekt liknande cannabis när den röks. Den är ännu inte officiellt narkotikaklassad och därför inte olaglig.
Lång ner i åldrarna
- Den har blivit väldigt populär. Vi började hitta den här för något år sedan. Sedan dess har den spridit sig mycket snabbt. Vi har hittat den på flera grundskolor och gymnasieskolor. Vi vet att den används så långt ner i åldrarna som av åttondeklassare, säger Per-Olov Andersson.
I Tyskland och Österrike har Spice förbjudits och enligt Per-Olov Andersson arbetas det hårt för att få Spice klassat som narkotika och förbjuden även i Sverige så snart som möjligt.
- Analysarbetet pågår för att veta exakt vilka de verksamma substanserna är.
Paranoia
Eftersom Spice är så nytt vet man väldigt lite om de skadliga effekterna på lång sikt. De kortsiktiga bieffekterna av Spice liknar de från cannabis: torr mun, överdrivna hungerkänslor, paranoia och ångest.
- Och en av de farligaste effekterna är att Spice lätt leder vidare in på ännu tyngre och farligare droger, säger Per-Olov Andersson.