Per Nilsson, flottiljchef vid F 21 i Luleå, informerades på onsdagen om förslaget till försvarets och F 21:s framtida organisation.
Flygdivisionerna blir kvar i Luleå, men kommer att bantas.
Den stora förändringen är förslaget att flygbasorganisationen centraliseras och flygbasbataljonen i Luleå flyttas till Linköping där all utbildning kommer att ske.
Flygbasbataljonen betjänar flygförbanden med till exempel bevakning, tankning av planen och sopning av landningsbanan.
Tydlig inriktning
- Min oro var att det redan skulle finnas ett beslut. Så var det inte. Men inriktningen är väldigt tydlig och man ska inte missta sig på allvaret i den. Sannolikheten är stor att det är den som gäller i höst när beslutet ska tas. Det är allvarligt och människor kommer att påverkas, bli av med sina jobb eller vara tvungna att flytta, säger Per Nilsson.
Han har inga siffror på hur många som berörs.
Men enligt Andreas Nilsson, officer vid flygbasbataljonen, är det 200 officerare vid bataljonen som drabbas.
Han pekar också på att ännu fler berörs om flygbasbataljonen försvinner.
Fler drabbas
- Om vi försvinner kommer minst 200 till att drabbas. Arbeten på bland annat försvarsmaktens logistik kommer att försvinna, andra servicearbeten, sjukan och matsal kommer inte att behövas. Sedan påverkas alla de entreprenörer som anlitas för service och reparationer på området, säger han.
Han berättar att man vid sommarens stora Nato-ledda flygövning klarar säkerhet och bevakning för 500 000 kronor. Något som Högkvarteret skulle skicka upp folk för till en kostnad av sju miljoner kronor om inte flygbataljonen fanns. Detta är en av uppgifterna F 21 inte kommer kunna lösa om förslaget går igenom, enligt Andreas Nilsson.
Förlorar kompetens
Överhuvudtaget så tror han inte att de föreslagna förändringarna sparar pengar. Dessutom anser han att försvaret kommer att förlora många officerare med unik kompetens.
- Det är frustrerande när man inte förstår hur ledningen resonerar. Det här är inte rationellt. Vi har begärt få se siffrorna, men det har vi inte fått. Det är verkligen dags att våra politiker att agerar.
I torsdags morse informerade Per Nilsson flottiljen.
- På mötet sade Per Nilsson att vi skulle sätta oss ner och fundera på vad vill göra i framtiden. Det har inte gått att få förflyttning från
F 21 tidigare. Jag uppfattade det som om det kan bli lättare nu, säger Andreas Nilsson.
Rykten
Redan tidigare är det beslutat att göra rationaliseringar vid försvarets administration inom personal, ekonomi, miljö och info och vid försvarsmaktens logistikenhet, Fmlog.
Inte heller här är det klart hur många i Luleå som berörs.
Patrik Savilahti arbetar som serviceman vid Fmlog.
- Det går förstås rykten, men jag tar dan som den kommer. Vi har kvar arbetsuppgifterna för flygdivisionen och de värnpliktiga fram till 2010. Ännu har jag jobbet kvar, säger han.