-Det finns pensionärer som inte har råd att lösa ut sin medicin. Pensionärernas villkor har kraftigt försämrats, medan varorna i butiken blir dyrare och dyrare. Därför för vi denna rättvisekamp. Det får vara nog nu, säger 88-årige Werner Fredriksson.
I årets första maj-demonstration i Gällivare tågade PRO under en egen fana. De samlar in namn i protest mot att pensionerna beskattas hårdare än lönerna. "Pensionen är uppskjuten lön och borde beskattas som annan lön."
- Allt annat är orimligt. Sverige är det enda landet som beskattar pensionen hårdare än lönen. Detta enligt en studie som Världsbanken gjort av 53 länder. En pensionär i Sverige betalar 600 kronor mer i skatt varje månad jämfört med en som jobbar med samma inkomst, säger Werner Fredriksson.
Öppet brev till regeringen
PRO-Gällivare, med 1100 medlemmar, har skrivit ett öppet brev till socialförsäkringsminister Christina Husmark-Phersson där de kraftigt protesterar mot att pensionerna kommer att sänkas med drygt 500 kronor i år. De anser att pensionärerna är den grupp i samhället som drabbats hårdast, "medan höginkomsttagarna med sina bonusar och förmånliga pensionsöverenskommelser får tillgodoräkna sig ytterligare skattesänkningar. Mellan åren 1994-2006 steg pensionerna med 0,1 procent realt, medan löneutvecklingen under samma tidsperiod steg realt med 40 procent."
Den solidariskt uppbyggda välfärden och folkhemmet håller på att ersättas av fattigsverige, menar pensionärerna.
Pensionärerna sökte jobb
Werner Fredriksson har varit medlem i PRO-Sammakko i 30 år. Han pensionerades från LKAB vid 57 års ålder.
- I PRO finns gemenskap och där stöttar vi varandra. Opinionsarbete är viktigt och man hoppas ju på en förändring, säger han.
I fjol tågade pensionärerna i samlad tropp till arbetsförmedlingen för att söka jobb. Även detta som ett led i opinionsarbetet.
-J ag har erbjudit mig att jobba med snöröjning av gångtunnlar, men ännu har jag inte fått några erbjudanden, säger Werner Fredriksson, med glimten i ögat.