I scenariot till övningen Loyal Arrow beskrivs hur på 1 200-talet invånare i "Lapistan" vandrade in från östra Europa, tog över mer och mer land i "Bothnia" och jagade bort ursprungsbefolkningen.
"Lapistan" är en icke-demokratisk, revolutionär nation där härskarna leder med hård disciplin och militära styrkor. Terroristceller tränas i landet för strid och bombattentat.
FN gör försök att försvara "bothniaminoriteten", men "Lapistan" bryter mot resolutionen och attackerar "Bothnias" regeringstjänstemän.
Det är därför som Nato i juni 2009 sätter in en snabbinsatsstyrka i området för att övervaka "Lapistan" och använda tillgänglig vapenbredd i syfte att behålla lugnet utan att starta strider.
Det är scenariot till detta konfliktspel som Föreningen afghanistansolidaritet vänder sig emot i en anmälan till diskrimineringsombudsmannen.
- Beskrivningen av hotet från "Lapistan" begagnar en gammal fördomsfull terminologi. Genom ändelsen "stan" görs koppling till muslimska länder där USA för krig och det uppammar islamofobi, skriver föreningen.
Kräver opartisk utredning
Den kräver att diskrimineringsombudsmannen gör en opartisk prövning av Försvarsmaktens scenario.
- Det finns skäl att misstänka att det är uttryck för bristande verklighetskontakt i Försvarsstaben, skriver föreningen.
Den vill också att Sveriges riksdag lever upp till väljarnas uppdrag att försvara grundlagen och gällande lagstiftning.
- Nato-övningen är ett brott mot den svenska neutralitetspolitiken och mot andemeningen i gällande förbud för främmande makt att ha beväpnad personal på Sveriges territorium. Att leka krig med Nato i "Lapistan" kan knappast vara det svenska skattebetalare betalar försvaret för, skriver föreningen i ett pressmeddelande.