Uppemot 150 deltagare hade samlats på storgatan utanför Strand Galleria. Människor ur olika politiska läger med det gemensamma viljan om att stoppa NATO's övning Loyal Arrow från att genomföras i Norrbotten.

Tåget gick mot tågstationen och sedan tillbaka för att lyssna på olika talare, lokala samt gästande.

Ett större antal poliser bevakade demonstrationen. Tre polisbilar och kring sju poliser till fots följde kring tåget. Till början var en helikopter med i bevakningen, men den drogs tillbaka.

Allt gick mycket lugnt till - förutom de skallande ropen.