På Loyal Arrows första övningsdag flög Sten Tolgfors ut med helikopter till det omdiskuterade hangarfartyget HMS Illustrious för ett studiebesök.
Omdiskuterad närvaro
Fartygets närvaro i Bottenviken är omdiskuterat. Frågan är om det är utrustat med kärnvapen eller inte. Miljöpartisten Peter Rådberg som sitter i försvarsutskottet sade i en radionintervju nyligen att det med största sannolikhet finns kärnvapen ombord.
Han krävde att regeringen ställer Nato mot väggen i frågan.
- Han har inget belägg för det överhuvudtaget. Spekulationerna i media handlar om att det finns de som inte är vän med övningen och vill misskreditera den, säger Sten Tolgfors.
Ministern menar att spekulationerna är svagt underbyggda.
Har ni ställt frågan om det finns kärnvapen?
- Det är självklart inte så att en försvarsminister frågar en fartygsbefälhavare vad han har ombord. Svensk lag gäller och vi förutsätter att den följs. Det finns inga indikationer på motsatsen, säger Sten Tolgfors.
Hangarfartyget ligger på internationellt vatten fem mil utanför Luleå. Det kommer att röra sig ute i Bottenviken under hela övningen. Fartyget har tillstånd att gå in på svenskt vatten om det behövs. Men det är inte aktuellt att fartyget lägger till i Luleå.
Det är inte ens praktiskt möjligt.
- Illustrious är 36 meter brett och för att passera Svartösundet är den tillåtna bredden max 30 meter, säger Leif Åberg, hamnchef på Luleå hamn.
"Unika förutsättningar"
Under gårdagens presskonferens på F 21 framhöll Sten Tolgfors att han är mycket glad och stolt över Loyal Arrow.
- De förutsättningar som finns här i Luleå och Vidsel är unika, jag är glad över att vi kan erbjuda några av Europas bästa övningsområden.
Kritiker befarar att Sverige i och med övningen tar ett steg närmare ett medlemskap i Nato. Försvarsministern framhöll att Sverige redan i dag har ett nära samarbete med Nato, inte minst genom samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF).
- Sverige medverkar dagligen i övningar och insatser för att sprida fred och säkerhet i världen under Natoflagg. Vi gör det i Kosovo, vi gör det i Afghanistan. Ska man kunna göra insatser tillsammans måste man vara förövad, säger han.
Loyal Arrow är en renodlad krishanteringsövning, med FN-mandat, som ska leda till "kvalificerade internationella insatser", enligt Tolgfors.
Vad säger du om den massiva kritiken mot att övningen sänder negativa signaler till Ryssland?
- För det första har det inte varit någon massiv kritik utan bara en lokal debatt här uppe som inte har något med scenariot i Ryssland att göra. Loyal Arrow är en krishanteringsövning och det vet Ryssland om. Den sker helt öppet.