Hittills har 43 fall av den nya influensan A(H1N1), eller svin-
influensan som den också kallas, upptäckts i Sverige. Svininfluensan bedöms i dag inte vara farligare än en vanlig influensa.
- Såvitt jag vet har det gått bra för alla insjuknade. Ingen har dött, säger Anders Österlund, smittskyddsläkare på Sunderby sjukhus.
Viruset kan förändras
Hur allvarligt svininfluensan kommer att slå när den väl når Norrbotten är osäkert.
- Viruset kan förändras tills det kommer hit, så att det blir ett mer elakt virus än det är i dag, säger Anders Österlund.
Därför rekommenderar So-
cialstyrelsen att hela Sveriges befolkning ska vaccineras mot den nya influensan. Det nya vaccinet produceras just nu av ett läkemedelsföretag i Belgien och kommer att börja levereras till Sverige i september eller oktober.
Landstinget förebereder sig för en massvaccination till hösten.
Att köpa in själva vaccinet kommer att kosta 32 miljoner kronor bara för Norrbottens del. Då tillkommer material och personalkostnader.
Det är mycket pengar för landstinget vars ekonomi redan är hårt ansträngd.
- Det är i stort sett bara att gilla läget oavsett vad man har för ekonomi. Sverige har förbundit sig att inhandla vacciner om WHO (Världshälsoorganisationen, reds.anm) deklarerar en pandemi, säger Anders Österlund.
Hur mycket patienterna måste betala för vaccinet är oklart.
- De som hör till de medicinska riskgrupperna kommer att subventioneras på samma sätt som det årliga influensavaccinet. Övriga kommer att få betala men hur mycket vet vi inte än. Det tar politikerna beslut om till hösten, säger Anders Österlund.
Vaccinet kommer att ges i två omgångar med några veckors mellanrum för att nå fullgod immunitet. Oklart är om barn under två år kommer att kunna vaccineras.
Det var i mitten av juni i år som WHO deklarerade att svininfluensan nått den högsta nivån på pandemiskalan. En pandemi är när ett virus sprids över flera delar av världen samtidigt.
Socialstyrelsen har gjort bedömningen att 20 - 40 procent av Sveriges befolkning kommer att smittas.