Hon var en stark och bestämd ung kvinna när hon åkte till Afghanistan som en av nästan 400 i en svensk grupp.
Vid hemkomsten mådde hon mycket dåligt både fysiskt och psykiskt. Självförtroendet var borta.
Hon kände sig precis så dålig som cheferna beskrev henne även om hon innerst inne visste att hon gjorde ett jättebra jobb.
Ingen förklaring
Kvinnan hade själv en chefsposition och det var när hon efter drygt halva tiden i Mazar-E Sharif fick betyget icke godkänd som chef som hon inte orkade längre utan sa upp sig.
- Det blev droppen. Det var för sent att jobba upp sig till ett bättre betyg. Jag borde i så fall ha fått mina brister påtalade tidigare, säger hon.
Nu fick hon ingen förklaring alls till underkännandet och betyget skulle hänga med henne in i framtiden och stoppa en vidare karriär.
Blev osynliggjord
Innan underkännandet hade hon hamnat i den ena konstiga situationen efter den andra. Hon beskriver det som att hon blev osynliggjord och skuldbelagd. Om hon påpekade något missförhållande bollades problemet tillbaka till henne själv: Det var hon som skulle lösa problemen eller sagt på ett annat sätt: Det var hon som var problemet.
Hon berättar om hur hon innan hon fick betyget en gång togs ut för uppställning tillsammans med några andra chefer.
Andra fick kritik för hur de skött vissa uppgifter i syfte att kunna förbättra sig. Själv fick hon ingen kritik och därmed heller ingen chans att förbättra sig, hon skulle bara stå där.
Blev sjukskriven
Hon mådde med tiden allt sämre, kunde inte sova och fick svåra magproblem. Hon berättar om hur hon blev sjukskriven men uppsöktes av en chef som med hänvisning till att det rådde kris och panik tyckte att hon måste återgå till sitt arbete.
När kvinnan hade sagt upp sig blev hon övertalad av vänner och kompisar i utlandsgruppen att ta tillbaka uppsägningen. De hänvisade till att det inte var hos henne problemen låg utan hos andra chefer.
- Min plutonchef hade också sagt till mig "vi vill inte att du ska sluta". Men när jag efter mina kompisars övertalning ville ta tillbaka min uppsägning så fick jag höra att "gjort är gjort" och att det inte gick, säger hon.
Gång på gång under intervjun sviker rösten den unga kvinnan. Upplevelserna i Afghanistan var så plågsamma och de starka känslorna väcks till liv varje gång hon rör i det inträffade.
- Jag blev inte ens kallad till den återträff som alla som har varit i utlandstjänst bör vara med på. När jag själv tog kontakt och bad om att få vara med fick jag veta jag inte var aktuell eftersom det handlade om en uppföljning.
Det pågår en juridisk process om ett skadestånd till kvinnan för brott mot jämställdhetslagen alternativt diskrimineringslagen.
Under tidigare diskussioner har försvarsmakten inte vidgått någon som helst kränkning av kvinnan.
I dag har kvinnan ett civilt arbete i en helt ny bransch men hennes längtan att göra en insats för människor i främmande land finns kvar.
- Under rätt förutsättningar skulle jag åka ut igen, säger hon.