Nu pågår arbetet med att stängsla in konstnärsvillan Tuoddargruppen och bolagshotellet, som hamnar på rasriskområde, tre år tidigare än beräknat. Konstnärerna i Tuoddargruppen erbjuds nya lokaler. Ett förslag är gröna villan på Stallvägen.
- Allt beror på priset. I Tuoddarvillan har vi haft ett arrendekontrakt där vi själva bekostat reparationer. Att hyra till gängse priser är dyrt, säger konstnär Barbro Törngren.
Epok i graven
Tuoddargruppen består av tio medlemmar. Gruppen startade1975, med Lena Nallo som initiativtagare. Gruppen har haft 24 medlemmar, men många har flyttat eller lämnat gruppen av åldersskäl.
- Det är sorgesamt att den här epoken går i graven. Kanske vi släpper allt. Medlemmar har aviserat att de satsar på privata lösningar och flera har egna ateljéer. Inget är bestående, säger Barbro Törngren.
Riva, bränna eller bevara
Bolagshotellet byggdes 1930 och har åtta rum. Här har LKAB haft många gäster genom åren, även kungen har bott här.
- Kungligheter kan hysas ståndsmässigt i Fjällnäs slott, i framtiden, säger Mats Pettersson, Fab:s vd.
Han hoppas att kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras.
- Tillsammans med kommunen utreder vi nu hur vi ska kunna bevara byggnader. Även om de hamnar innanför staketet kan de bevaras om inget dramatiskt händer. Byggnader kan bevaras genom foton, skrift, virtuell dokumentation eller genom att fysiskt flytta dem, säger han.
Till årsskiftet ska utredningen vara klar. Mats Pettersson säger att han hoppas att man slipper riva eller bränna hus, men alla hus kan inte bevaras.
"Vi måste vara beredda"
I Malmberget har Fastighets AB Malmfälten cirka 700 lägenheter. Nästa stängselflytt vid Hermelin/Johannes är beräknad till 2014. Då ska närmare en tredjedel av bostäderna i området försvinna. Men, med tanke på det som händer vid Bergmansgatan kan det hända att tidsplanen spricker.
- Bergmansgatan flyttas akut. Vi måste vara beredda. Berget är ingen exakt vetenskap och marknaden fluktuerar.
Har ni planer för ersättningsbostäder?
- Ja. Om det behövs bygger vi nytt, det beror på befolkningsutvecklingen i Gällivare, befolkningen minskar och många löser det själva, köper villor i Gällivare, eller flyttar.
Fab har olika lösningar som de tittar på. Nya radhus på Bäckåsen är en idé.
- Det finns billiga sätt att bygga på. Vi har egen mark på Bäckåsen och vi kan fortfarande flytta hus dit. Det är en komplex situation men vi har bra fastigheter i LKAB som kan användas i samhällsomvandlingen, säger Mats Pettersson.