Programmet för den åttonde omgången av Bok & Bild som hålls i Luleå 9 till 11 oktober börjar få sin slutgiltiga form. Det blir, som tidigare år, ett digert program och det var en till synes nöjd projektledare som presenterade årets utbud.
- Vi har haft bra resurser, kris och besparingar till trots. Landstinget går in med en rejäl slant och vi har dessutom fått stöd från Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, Norrbottens Media och EU. Dessutom ingår Bok & Bild som ett permanent inslag för kulturförvaltningen i Luleå kommun, säger Jan Olofsson som är projektledare för Bok & Bild.

Precis som tidigare år innehåller Bok & Bild en del litteratur och en del bild.
Bland författarnamnen återfinns Jan Arnald/Arne Dahl, Mian Lodalen, Håkan Nesser, Bengt Pohjanen och Maria Küchen. Tonvikten på norrbottniska författare är inte lika accentuerad.
- Vi har växlat fokus och vill göra ett program som är attraktivt för publiken, snarare än att vi ska presentera alla författare från Norrbotten. Men det finns många norrbottniska författare med och vi har en öppen scen där författare och konstnärer får berätta om sina böcker och sin konst. Däremot har vi inte råd att betala några arvoden för det, säger Olofsson och berättar att författare, konstnärer, förlag och gallerier från länet kommer att ges möjligheten att ha egna bok- eller "bildbord" där man möta sin publik, även om den "mässan" sker i Konferens och kongress regi.

Nytt för i år är att man väljer att göra en ungdomssatsning mot gymnasiet med Liam Norberg som föreläsare och viker fredagskvällen för den yngre publiken med bland andra Danie Boyaciuglu och Zacke.
- Vi har också bjudit in unga, okända fotografer mellan 13 och 30 att ställa ut och responsen har varit helt otrolig. Vi kommer nog bara att ha plats för en tredjedel av alla som skickat in bilder, säger Sophia Wennberg som är ungdomskonsulent för Luleå kommun.

I konsthallen har man i år valt en annan väg än att visa den traditionella inbjudningsutställningen där norrbottniska konstnärer fått arbeta utifrån ett tema.
- Den utställningen har fått kritik tidigare och vi har valt att ha andra utställningar i år. Bland annat kommer vi att visa bildkonstnären Pekka Söderberg och poeten Lina Ekdahl som gör en utställning tillsammans och Peter Johansson gör en utställning med Barbro Westling. Sedan kommer vi att visa Anna Odell. Orsaken är att vi ska ha en diskussion om varför samtidskonsten är så irriterande för många och då vill vi att folk ska få se Annas verk som varit så omtalat, säger Eva Gun Jensen som ansvarar för bilddelen under helgen.
Men man släpper inte norrbottenskonstnärerna helt i år heller. De som vill kommer att finnas representerade på utställningen Jubilarens val
- Dessutom har vi bjudit in fyra konstgrupper från Norrbotten som får göra något i Kulturens hus under Bok & Bild. Det blir Syster, Kilen och Arty Fun Fun från Luleå, samt Koncentrat från Kiruna, säger Jensen.