Det är Socialdemokraterna som har bjudit in till ett öppet seminarium med medverkande från bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Naturskyddsföreningen, Skydda skogen och Nenet (Norrbottens energikontor).
Urpo Taskinen, koordinator på Naturskyddsföreningen i Norrbotten, talar om den globala uppvärmningen och bland annat de enorma områdena av permafrost som sträcker sig ända ner till Kina och innehåller kol.
- Koldioxid och andra växthusgaser värmer upp men också aerosoler och sot som kommer från kolen. Metan frigörs från metanhydrater i permafrosten och havsbottnar. I Spetsbergen bubblar metanhydrater upp, säger han.
Bråttom rätta till
Han visar en skakande film från Grönland där inlandsisen smälter. Vattnet forsar fram som i ett vattenfall. Några deltagare i en miljöexpedition följer skräckslagna det som sker.
- Samma händer i Antarktis. Det är oerhört bråttom att rätta till förhållandena, säger Urpo Taskinen.
Amanda Tas, från organisationen Skydda skogen, talar om vikten av att bevara gammelskogen.
- Avverkningar kan förvärra den globala uppvärmningen. Då frigörs kol som finns lagrad i marken. Det blir varmare på hygget när solen kommer åt, hygget andas och då frigörs koldioxid, säger hon.
Hög förbrukning
Theresa Palo, energi- och klimatrådgivare på Nenet, talar om vikten av energieffektivisering.
- I Norrbotten använder vi 121 736 kilowattimmar energi per individ och år. Riksgenomsnittet är 45 545 kilowattimmar, säger hon och påpekar att vår höga förbrukning inte kan förklaras bort med saker som att vi har tung industri, långa avstånd och kallt.
Nenet har gjort en energikartläggning av 18 företag i Norrbotten som visar att det går att spara mycket energi genom enkla medel.
Lätt spara in
- Det går lätt att spara in 15-30 procent och tjäna 100 000-tals kronor. Energibesparing ger dessutom goodwill.  Att ha ett energitänk när man köper nya grejer, att kanske inte satsa på det allra billigaste är ett exempel på åtgärd. Ett företag ändrade tillverkningsprocessen och började använda kallt vatten istället för varmt i beredningen och fick bättre kvalitet som resultat, säger Theresa Palo.
Hennes slutkläm möts med en glad och uppskattande applåd. Hon säger:
- Den renaste och billigaste energin är den som aldrig används!
Budskap till regeringen
Huvudsyftet med klimatmötet i Luleå är att formulera ett budskap till regeringen inför det stundande stora globala klimatmötet i Köpenhamn. I budskapet understryks att det är avgörande för framtiden att medverkande politiker och nationer visar att de tar klimathotet på allvar.
Sverige förutsätts som ordförandeland i EU ta täten och göra klimatmötet till ett verkligt avstamp för ett kraftfullt klimat- och miljöarbete.
Norrbottnisk beredskap
I budskapet markeras också en norrbottnisk beredskap att såväl lokalt som regionalt vara med och ta ansvar för klimat- och energiomställningen. Det heter bland annat:
4 Vi vill fortsätta arbetet med energieffektivisering och en hållbar energiproduktion - mångmiljonsatsningar på vindkraft, sol- och bioenergi och forskning kring ny energiteknik.
4 Vi vill också fortsätta vårt arbete att utveckla kollektivtrafiken och påskynda utbyggnaden av en kustjärnväg och omställningen till ett hållbart transportsytem.