Kvenlandsförbundets medlemmar från Sverige, Norge och Finland har genom omröstning valt ut en flagga bland tre olika alternativ.
Den vinnande flaggan fick 46 procent av rösterna och har ritats av Bengt Johansson-Kyrö från Jukkasjärvi.
- Det har funnits ett starkt tryck från medlemmarna att ha en flagga, säger Birgitta Pounu i styrelsen.
Kvänsk allmogetradition
Flaggan offentliggjordes under ett möte i Kiruna på lördagen. Den ska sedan fastställas under årsmötet våren 2010.
Björnar Seppola från Norge är förbundets ordförande.
- En flagga är en symbol att samlas kring, säger han.
Flaggan består av en "solblomma" mot en blå bakgrund.
- Symbolen kommer från kvänsk allmogetradition. Den återfinns på gamla jaktvapen, knivslidor och bandväv, säger vice ordförande Gertrud Monlund.
Samma rättigheter
Kvenlandsförbundet bildades för cirka tio år sedan och syftet är att forska i och bevaka sin kultur och historia, liksom språk- och äganderättsfrågor kring land och vatten.
- Vi anser att samer och kväner har samma rätt till land och vatten. Vi är inte emot samerna, utan vi är broderfolk som i framtiden ska vara bröder och systrar med samma rättigheter, säger Björnar Seppola.