- Det finns mycket känslor kring älvfrågan som jag har underskattat, säger Tornberg.
Ramaskri
Stefan Tornbergs utspel om en miljöanpassad vattenkraftsutbyggnad i nationalälvarnas biflöden har orsakat ett ramaskri bland älvräddare och sportfiskare. I samma stund som innehållet i riksdagsmotionen blev känt haglade protestskrivelser in till landets medieredaktioner. Ett hot mot de skyddade nationalälvarna, var det samlade budskapet.
Miljöanpassade
Även om Tornberg nu drar tillbaka sin motion så tycker han att reaktionerna är överdrivna och att intentionen i motionen definitivt inte handlar om att förstöra nationalälvarna.
- Jag tycker att det tydligt framgår av motionen att det rör sig om en miljöanpassad utbyggnad i mindre skala av minikraftverk, till exempel i gamla kvarnar och mindre forsar. Men det som de protesterande ser framför sig är en storskalig utbyggnad och där biflödena till nationalälvarna täpps till och det är absolut inte det jag vill åstadkomma.
Trots detta drar du tillbaka motionen?
- Jag vill absolut inte vara med om en debatt där skyddet av nationalälvarna ifrågasätts. Det finns andra stora viktiga frågor att diskutera.