Han tog över efter Peter Wretman vid en högtidlig överlämning den sista augusti.
- Jag har arbetat fem år som chef för FMLOG:s Teknikdivision så jag är inte helt ny inom organisationen. Att jag tar över ledningen ska inte innebära några större överraskningar vare sig för organisationen eller för mig, säger Nordlander.
Veckopendlar
Han bor fortfarande kvar med sin familj i Boden och veckopendlar till Stockholm där han har sitt tjänsterum.
- Det är naturligtvis ansträngande för familjen, men före Stockholm fanns jag i Arboga. Så veckopendlingen går bättre i dag när barnen är vuxna. Min fru har också fullt upp med sin allmogemålning i sitt egna företag, säger Ulf Nordlander.
Han är inte "urbodensare" utan kommer från Höga kusten. Han föddes i Nordingrå i Ångermanland.
- Efter fyrtio år häruppe så kan man väl säga att jag har en del av mina rötter här. Så fort jag får tillfälle brukar jag prata om hur avsides Stockholm ligger från Boden, skojar Nordlander.
Olika chefsbefattningar
Han har hunnit med 17 år i olika chefsbefattningar inom försvaret. Efter lumpen 1971 på S 3 fortsatte Ulf Nordlander som fänrik på regementet och slutade som regementschef 1992. Han har även tjänstgjort som garnisonschef, försvarsområdesbefälhavare, stabschef på norra militärdistriktet innan han via divisionschefsjobbet på FMLOG hamnade högst upp på karriärstegen.
Som högsta FMLOG-chef i Sverige har han 4 000 anställda under sig.
- Mycket sköts inom Bodens garnison. Vi byggde ett centralförråd i Arboga men den operativa dirigeringen av försvarsmaktens materialförsörjning sker från Boden. Vid årskiftet tar vi också sista steget, enligt ett gammalt regeringsbeslut och koncentrerar hela försvarsmaktens löne- och ekonomihantering i Boden då två löneavdelningar i Stockholm läggs ned, säger Ulf Nordlander.
Spännande utvecklingsplan
I ett läge där Försvarsmakten funderar på hur logistiken ska bli mer effektiv är det viktigt att vara med och påverka.
- Vi kommer därför med spännande utvecklingsplan framöver, så det händer alltid mycket i FMLOG, säger Ulf Nordlander.
Han är 59 år. De flesta militära chefer brukar pensionera sig vid 60-61 års ålder.
- Det är det normala, men vi får även jobba till 67 års ålder. Oavsett vilken ålder man befinner sig i är det väl alltid roligt och utmanande få ett nytt jobb, säger Ulf Nordlander.