Det var 2007 som Luftfartsverket, LFV, bytte namn på samtliga sina 16 flygplatser i Sverige från benämningen flygplats till engelskans airport.
Flygplatserna heter nu ortsnamnet följt av "airport". I Luleå heter det exempelvis Luleå airport, något som nätverket Språkförsvaret alltså motsätter sig.
- Vi tycker att det ska heta Luleå flygplats så kan det stå Luleå airport i parentes eller under, säger Lindblom.
Strider mot språklagen
Språklagen trädde i kraft den 1 juli i år. Enligt nätverket Språkförsvarets anmälan strider LFV mot språklagen när det använder beteckningen "airport"
i stället för den svenska beteckningen "flygplats".
- Luftfartsverket är ett statligt verk och ytterst sett är det skattefinansierat. Vi anser att alla statliga myndigheter och kommunala myndigheter ska följa språklagen, säger Lindblom.
Nätverket har tidigare enligt anmälan velat få Luftfartsverket att byta ut den engelska beteckningen på flygplatserna utan att ha fått gehör för detta.
- Vi vill ha ett namn som är internationellt gångbart, säger Per Fröberg, presschef på Luftfartsverket.
En annan anledning enligt Fröberg är att benämningen "airport" ska underlätta för de utländska resenärer som kommer till Sverige och ska resa vidare ut i landet.
- En tredjedel av våra resenärer kommer utrikes ifrån, säger Per Fröberg.
Hoppas på JO
Nätverket Språkförsvaret sätter sitt hopp till JO.
- Vi hoppas att Justitieombudsmannen går på vår linje. I annat fall vet vi att språklagen inte duger. Om inte vi får rätt så är språklagen en papperstiger, säger Lindblom.