- Vi har världens hårdaste miljölagstiftning på det här området och är det någonstans som det ska brytas uran så är det i Sverige och varför då inte i Norrbotten.
Jan-Olof Hedströms resonemang bygger på att det för fullt pågår en global uranbrytning, att den inte går att stoppa och att produktionen till och med måste öka.
- Av olika anledningar så börjar det bli brist på uran, vilket den kraftiga prisökningen på uran indikerar. Samtidigt snurrar det runt om i världen kärnkraftverk som måste förses med uran. Och så länge inte alternativen kan kompensera fullt ut så är uranbrytning ett måste.
Jan-Olof Hedström pekar i sin argumentation på den svenska lagstiftningen på gruvområdet.
- Vi ligger i fronten på det området och därför kan en miljösäker uranbrytning bedrivas i Sverige.
Förvånad över politiker
Hedström är mäkta förvånad över att många av svenska politiker som nu motsätter sig en svensk uranbrytning är de som också klubbat igenom en mycket tuff miljölagstiftning inom gruvområdet.
- Den fråga som måste ställas är om dessa politiker tycker det är bättre att under usla miljöförhållanden bryta uran i exempelvis Namibia än kontrollerat i Sverige och Norrbotten.
Jan-Olof Hedström är om möjligt än mer kritisk till de som hävdar att en uranbrytning i Norrbotten skulle lägga en död hand över all framtida turistverksamhet i länet.
- Det är ett förförande argument och de som framför den åsikten har ingen som helst aning om vad en uranbrytning innebär.
En eventuell svensk uranbrytning har under hösten orsakat politisk träta på riksplanet. För mindre än en månad sedan öppnade statsminister Fredrik Reinfeldt upp för en blågul uranbrytning och detta vid ett besök i Umeå
- Vi utesluter inte detta, vi har rika urantillgångar i Sverige.
Karin Åström, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrbotten, ger bestämt tummen ned för en uranbrytning i Sverige och i Norrbotten.
- Det här känns rent av förfärligt och hamnar vi i regeringsställning så kommer vi att stänga dörren för en uranbrytning.