- Jag kan inte tolka det besked hon gav på något annat sätt. Det här är en signal som kommer att göra många oroliga ute i landet, säger Karin Åström socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrbotten.
Debatten i riksdagen var bland annat föranledd av NSD:s artikelserie tidigare i höst där chefen för Bergsstaten, Jan-Olof Hedström, talade sig varm för en svensk uranbrytning. Han blev också citerad vid ett flertal tillfällen i riksdagen.
Skarp kritik
Maud Olofsson angreps i debatten av fyra socialdemokrater från olika delar och som berörs av den omfattande prospektering efter uran som pågår. Patrik Björck från Falköping var mycket skarp i sin kritik.
- Det svar som Maud Olofsson levererar är historiskt för att komma från en centerpartist. Det här kommer att göra ont i många centerpartistiska hjärtan.
De socialdemokratiska uranbrytningsmotståndarna ställde upprepat frågan till näringsministern "är du för eller emot en svensk uranbrytning". I samtliga sina inlägg valde Maud Olofsson av väja för frågan och i stället peka på, den enligt henne, hårda miljölagstiftningen på gruvområdet men inte minst lyfte hon fram Minerallagstiftningen.
- Den bygger på att regeringen och riksdagen har ansett att det är ett angeläget allmänt intresse att på ett ansvarsfullt sätt ta tillvara de mineralresurser som omfattas av lagen eftersom vi också är beroende av dessa för landets utveckling, sa ministern och fortsatte;
Varken ja eller nej
- Har vi i vår berggrund mineralresurser som kan utvinnas i enlighet med det regelverk som finns så är det vårt ansvar och vår skyldighet som beslutsfattare att se till att dessa naturresurser används på ett långsiktigt hållbart sätt.
Patrik Björk anser att det här är svar som bara går att tolka på ett sätt.
- Maud Olofsson säger visserligen varken ja eller nej till svensk uranbrytning men helt klart är det på det sättet att dörren nu öppnas på vid gavel för svensk uranbrytning. Blir det en rödgrön regering sätter vi stopp för detta.