Ett 50-tal personer, nästan uteslutande föräldrar bosatta i centrum, kom till mötet på onsdagskvällen.
Håkan Nyman (S) och barn- och grundskolenämndens ordförande, Monica Westman, skolchef, Karl-Axel Bergström, teknisk chef, Ivar Christoffersson, rektor Centrumskolan och Tobbe Strömbäck, rektor Näsbyskolan fanns på plats för att redogöra för förslaget och svara på frågor.
En skola för mycket
Skolledningens information, i korthet:
Centrumskolans gamla del anses inte vara tillräckligt modern, skolans nya del är den senast byggda skollokalen i kommunen men utifrån att barn- och grundskolenämnden ska spara 15 miljoner kronor nästa år så ses lokalkostnaderna över eftersom de styrande prioriterar att behålla pedagoger framför att behålla lokaler.
Dessutom: Kommunfullmäktige har redan i februari 2008 gett nämnden i uppdrag att ta fram förslag på vilken central skola som ska läggas ner på grund av friskoleetableringen som skett inom centralorten.
Därmed anses det finnas en skola för mycket inom centralorten.
"Lättsinnigt"
Det var ingen brist på varken frågor eller mycket kritiska synpunkter.
Någon undrade varför Centrumskolan läggs ner före Risöns skola, någon annan varför politikerna inte lägger ner byaskolorna före Centrumskolan och ytterligare någon påstod att det beror på att Centrumskolan är lättast att sälja.
Många slog hål på utredningen när det stod klart att vare sig skolskjutsar, ombyggnadskostnader eller planer för en nedlagd Centrumskola finns.
- Att föra fram en sådan här kalkyl...jag finner inte ord. Jag skulle kunna påstå att det är lättsinnigt och jag skulle kunna använda starkare ord, säger Jonas Qvist.
Beslutet tas snart
Barn- och grundskolenämnden fattar inriktningsbeslutet om att lägga ner, bland andra, Centrumskolan på tisdag.
Kommunfullmäktige har det slutgiltiga avgörandet i frågan och innan dess så ska samtliga skolors inomhusmiljöer kartläggas av konsulten Thomas Olsson, som gjort det arbetet på Manhemsskolan.
Det betyder konkret att nämnden, när den nu föreslår skolnedläggningar, inte har all kunskap om skolornas skick.
Den kunskapen ska dock, enligt skolledningen, finnas när kommunfullmäktige i februari nästa år fattar det slutgiltiga beslutet.
Mötet avslutades med att föräldrarna bestämde att de ska jobba vidare för att rädda Centrumskolan.