Socialförvaltningen har sekretessprövat utlämnandet och förutom personuppgifter för vårdtagarna också valt att maskera alla uppgifter om i vilka äldreboenden och andra boenden som anmälningarna skett.
Det här är några anmärkningsvärda exempel i raden av anmälningar under de två åren:


I en anställningsintervju berättade en korttidsvikarie om hur hon under ett tidigare vikariat på ett äldreboende satt extravak hos en palliativ person.
När hon tyckte att personen försämrades kallade hon på ordinarie personal.
När de kom in i rummet slog de vad sinsemellan om hur många timmar personen skulle leva. Vadslagningsbeloppet sattes till 100 kronor.
Lex Sarah-anmälan ledde till att de två vadslående fick en varning.
 

En äldre man som fallit ur rullstolen i lägenheten skulle få extra tillsyn under natten. Han tittades till vid midnatt och var då vaken. När personalen fem timmar senare tittade in i lägenheten var mannen död.
Tjänstgörande sjuksköterska konstaterade dödsfallet, men sedan glömdes den avlidne mannen bort och det så länge att likstelheten gjorde det svårt för personalen att senare under förmiddagen ta hand om kroppen då mannen avlidit i hopkrupen ställning.
Utredningen visade att det fanns brister i rapportering mellan personal och i rutiner hur tillsyn ska ske.

Artikelbild

| Hälften av alla Lex Sarah-anmälningar i Norrbotten under 2008 gjordes i Luleå. Anmälningarna avslöjar många brister i omsorgen.FOTO: PONTUS LUNDAHL

En av de anställda i ett äldreboende klippte håret på en boende. Resultatet blev inte så bra eftersom den som blev klippt inte kunde sitta stilla.
En kontroll visade att fler boende blivit klippt av person och att resultatet såg lika illa ut.
"Håret är väldigt kort och på vissa ställen syns kala fläckar", konstateras i utredningen.

En man som dagligen fick besök av mobila stödteamet öppnade en dag inte dörren. Dagen efter öppnade han inte heller, men då larmades polis och förvaltare.
När de tog sig in i lägenheten påträffades mannen förlamad efter en stroke. Han låg i sin egen avföring och kunde inte meddela sig med någon.
Utredningen ledde till en handlingsplan om vilka rutiner som gäller vid liknande tillfällen.

Undersköterskan var otrevlig och kränkte den gamle mannen när han skulle läggas. Hon var också hårdhänt.
- Har du inget vettigt att säga får du hålla käft, vad skriker du för, du är som en barnunge. Han har aldrig haft en kvinna.
- Stirra inte i taket när jag talar till dig, titta på folk medan du lever!
Uttalandena rapporterades i anmälan och ledde till att undersköterskan fick en varning.

En vikarie och en ordinarie anställd är hos en vårdtagare, som får sin måltid.
- Vill du följa med på sexparty? frågar vikarien den ordinarie kollegan.
Vårdtagaren tittar frågande, men säger inget om samtalet.
Vikarien får inga fler vikariat.

Artikelbild

| Lignellska i Luleå är ett av de äldreboenden där personalen Lex Sarah-anmält missförhållanden.FOTO: Pär Bäckström

En bekant till en boende överlämnade 13 000 kronor som hämtats från bank. Pengarna lades i nattygsbordet. Sju dagar senare var hela beloppet borta.
Hemtjänstgruppen och nattpatrullen hade tillgång till nyckel till lägenheten, men dörren lämnades ibland olåst för att distriktssköterskan skulle kunna göra sina besök.

En vårdtagare hjälps till toaletten och sätts fast med bälte enligt rutin.
Sedan glömmer vårdpersonalen bort toalettbesöket. Först en timme och en kvart senare upptäcks glömskan.
Då är vårdtagaren så medtagen att middagen inte kan ätas.
Anmälan leder till att vårdtagarna i fortsättningen inte får lämnas ensamma på toaletten.
Det är framför allt brister i omsorgen som kommer fram i utredningarna.
När det gäller övergrepp handlar majoriteten om ekonomiska övergrepp, stölder där polisen sällan finner gärningsmannen.