Fynden gjordes när arkeologer sökte efter fornlämningar i området kring Kaunisvaara nära Pajala där en ny gruva ska öppnas, skriver Norrländska Socialdemokraten.

Arkeologerna hittade i början av september två boplatser som har åldersbestämts med hjälp av kol-14-metoden. Det tar uppemot åtta veckor innan provsvaren kommer.

Han överraskades av att platserna var så pass gamla och jämför med en annan boplats som hittades några mil därifrån i Kangosfors för fem år sedan. Den boplatsen hade använts för nästan 10 000 år sedan.

Den aktuella undersökningen gjordes på uppdrag av ett företag som prospekterar inför gruvor i Pajalatrakten. Fyndet berättar en hel del om den första tiden i Norrbottenstrakterna.

Han nämner även upptäckten vid Voullerim i mitten av 1980-talet då rester av 6 000 år gamla stenåldershyddor hittades. Då omvärderas den norrländska förhistorien om att det faktiskt har funnits folk som har levt här uppe. Därmed fick arkeologerna också nya typer av fornlämningar att söka efter - och fler fynd gjordes senare.