Det har gått 40 år sedan den stora gruvstrejken i Malmfälten och det firas med en konstutställning på Gällivare museum. År 1969-70 medan strejken på gick, skänkte konstnärer från hela Sverige och även utlandet, konst till gruvarbetarna. Denna konstsamling har delvis varit på drift sedan strejken.
- Vi fick in 30 konstverk som stått i en källare hos en privatperson, som tagit hand om konstverken för framtiden, exempelvis fanns där sju stycken Amelin, säger museichef Karina Jarret.
Deponeras till muséet
Nu finns 82 konstverk, oljor, litografier, akvareller, litografier, i Gällivare. Ägare är Gruvfyran och konstverken kommer formellt att deponeras till Gällivare museum i nästa vecka.
- Det är fantastiskt och ger oss helt andra möjligheter att visa konsten. Det är en värdefull historisk samling som bör hållas i hop och förvaras på ett bra sätt, säger Karina Jarret.
Inför jubileumsutställningen har Karina Jarret gått igenom konstverken och låtit rama in konst som farit illa under dålig förvaring.
Kvinnorna lyfts fram
De 48 konstverk som visas bär temat "strejkkonst" och skildrar framförallt strejken. Här visas mustiga färglitografier av den stora arbetarskildraren Albin Amelin (1902-1975). Här finns verk av Siri Derkert (1888-1973), som brann för kvinnosaken och var en verklighetsskildrare av rang.
- Kvinnorna nämns sällan i samband med gruvarbetarstrejken, men vi vill i den här utställningen ta fram kvinnorna. Var befann de sig och vilken konst lämnade de efter sig. Gruvarbetarhustrurna fanns nära sina män, stod för omsorgen om barnet och hemmet. Vi vill synliggöra kvinnorna och därför har vi i urvalet till utställningen särskilt tänkt på de kvinnliga konstnärerna, säger Karina Jarret.
I utställningen finns en betydelsebärande dikt med titeln "Nu eller aldrig" av Eva Köhler, en av dessa arbetarhustrur som såg till att maten stod på bordet när de trötta gruvarbetarna kom hem.
Löpsedlar
Även löpsedlar från den stora gruvstrejkens tidsepok visas på museet i Gällivare, omsorgsfullt inramade och intressanta skildrare av den tid som varit. Bland annat Aftonbladets rubriker: "Fortsatt vild strejk. Säg till barnen att det blir knapert till jul."
Gruvarbetarnas konstsamling visas fram till 9 januari i Gällivare museum.