NSD har i flera artiklar berättat om förslaget att flytta basbatljonernas utbildning från F 21 i Luleå och F 17 i Ronneby till Linköping.
Förslaget har mötts av protester från de anställda på respektive ort.
Dyr flytt
Under de senaste månaderna har ett arbetet med ett fördjupat underlag genomförts och det tidigare enda "huvudspåret" har kompletterats med ett som handlar om "spridd gruppering", alltså att utbildning av basbatljon sker på respektive flottilj, dvs som tidigare.
En av orsakerna är att en flyttning skulle bli för dyr eftersom den innebär att bygga upp en ny organisation. En annan är att en stor del av kompetensen försvinner eftersom bara 15 procent av personalen är beredd att flytta med.
Personalen på F 21 har i några månader gått i väntans tider. Ett beslut om basbataljonernas placering väntas inom kort.