Norrbotten har haft få rapporterade fall av hepatit C bland unga personer som smittats via intravenöst missbruk, det vill säga sprutmissbruk.
Men nu har något hänt.
Från att ha pendlat kring fem nya fall per år för personer under 25 år de senaste tio åren, har i år 20 nya fall registrerats, och då är året inte slut ännu.
- Det handlar om unga personer som inte förstår riskerna. De visar en förfärande okunskap om att de faktiskt riskerar mycket genom att använda narkotika på det här sättet. Inte bara att bli beroende, utan att de också kan dra på sig allvarliga sjukdomar, säger Anders Österlund, smittskyddsläkare, Norrbottens läns landsting.
Finns inget vaccin
Enligt Österlund finns inte några fall av HIV registrerade i gruppen, men det är också en sjukdom som kan spridas via blodsmitta.
Det finns inget vaccin mot hepatit C.
Ungefär 75 procent av de som smittas av hepatit C utvecklar en kronisk sjukdom. Av dem kan hälften till 75 procent behandlas. För resten svarar inte behandlingen och för de som fortsätter att ha hepatit C finns en markant ökning av risken för skrumplever eller levercancer, säger Österlund.
- Det är väldigt dystert. Att få en ökning bland unga människor är ytterst alarmerande. Så många har vi aldrig sett tidigare.
Det här är nya fall av hepatit C och man ser inte på ungdomarna att de missbrukar. Smittan har uppdagats genom att någon blivit sjuk eller har sökt vård för att de blivit orolig över att ha gjort någon de inte borde gjort.
"Bör ta sig en funderare"
Eftersom hepatit C är en sjukdom där man alltid smittspårar har härvan av unga sprutnarkomaner i Luleå och Piteå rullats upp. Ungdomarna har delat utrustning i samband med intravenöst bruk och därigenom smittas.
- Jag tror att föräldrar bör ta sig en funderare. Flera av de här ungdomarna går i skolan och familjerna har ett bra liv . Föräldrarna vet många gånger inte om att ungdomarna håller på med det här.