Kalix kommuns friskvårdspengar har tidigare legat på fritids- och kulturförvaltningen, men flyttades till personalavdelningen.
Nu har personal- och organisationsutskottet, efter önskemål av förvaltningscheferna, flyttat tillbaka pengarna till fritid och kultur.
Det handlar om 300 000 kronor årligen. De kommunanställda har en friskvårdspeng på 1 000 kronor vardera.
- Pengarna räcker på grund av att inte alla anställda nyttjar bidraget, säger personalchefen Annika Bergman.
Pengarna får användas på Kalix kommuns egen anläggning Sport city; till sim- eller gymkort eller gruppträningsverksamhet.
Förbud?
Åke Bergbäck (FP), ledamot i personal- och organisationsutskottet, reserverade sig mot beslutet att friskvårdspengarna överlämnas till fritids- och kulturförvaltningen utan att "öronmärkas" samt mot att friskvårdsbidraget styrs till den kommunala anläggningen.
- Kommunen får inte exklusivt gynna egen gymverksamhet på bekostnad av privat näringsverksamhet inom gym- och friskvårdssektorn, säger Åke Bergbäck, som hänvisar till att regeringen har förberett en lag som innebär förbud för kommunal gymverksamhet i konkurrens med privat näringsverksamhet.
"I gränslandet"
Susanne Andersson (S), ordförande i personal- och organisationsutskottet, säger att det enligt förvaltningens undersökningar inte finns något hinder för att ha friskvårdsbidraget kopplat till Sport City.
Det förbereds för en lag som lär sätta stopp för det?
- Vi får väl ändra vårt beslut om det kommer en sådan lag, säger Susanne Andersson.
Åke Bergbäck säger att "det tyvärr tycks finnas en rädsla för privat verksamhet i vår kommun":
- Det är bra att vi har Sport city, men kommunen befinner sig i gränslandet när den driver verksamhet som privata kan driva.