Räddningstjänsten kunde vid 17-tiden lämna villan på Innimarksvägen i Södra Sunderbyn efter avslutat släckningsarbete.
Branden hade orsakats av överhettning under eldning och det antände en innervägg. Genom en elektrisk lösning av uppvärmningen kan villans ägare bo kvar i huset.
Larmet gick till stationerna i Gammelstad och Luleå, som båda skickade bilar och brandmän till platsen. Det stod dock snabbt klart att det inte skulle utveckla sig till en totalbrand.