Frågan om kvinnor och mäns lika värde inom kyrkan har debatterats många gånger. Bibeln har tolkats om och om igen för att svaret på frågan ska hittas.
- Kyrkan har tittat teologiskt och inte sett några hinder från kyrkans sida att både kvinnor och män kan vara präster, säger Hans Stiglund, biskop.
Han beklagar det motstånd som finns i Övertorneå mot en kvinnlig präst.
- Det är jättebeklagligt att inte ta chansen att få en kvinnlig präst till sin församling.
Han säger att kvinnoprästmotståndet lever inom vissa grupper, inte minst i Tornedalen.
- Men sammantaget i församlingarna mottar de allra flesta med glädje en kvinnlig präst. Vi har och har haft mycket älskade kvinnliga präster i Tornedalen.
Alternativa tolkningar
Han uppmanar motståndare att öppna upp för alternativa tolkningar av bibeln.
- Vi måste respektera en annan syn är kyrkans. Men jag skulle önska att motståndarna orkar lyssna till teologiska argument. Gud har skapat både män och kvinnor och det är viktigt att både män och kvinnor synliggör Gud. Det finns flera sätt att tolka bibeln på, säger Stiglund.