"Sådana besök stärker Hamasregimen och får den att verka legitim," förklarade vice utrikesminister Danny Ayalon i ett skrivet uttalande.

Michel kallade förbudet oacceptabelt och sade att han skulle ta ärendet till EU, rapporterade tv-kanalen RTL-TVI.

Belgien har lovat ut bidrag för skolbyggen till de FN-organ som arbetar för palestinier i Gaza, men byggena har inte kunnat starta till följd av att Israel blockerar gränserna och handeln.