Riksdagsledamöterna Else-Marie Lindgren, Borås, och Ulf Grape, Skellefteå, är båda ivriga förespråkare för att Jas Gripen ska användas i Afghanistan.
- Vid vårt besök på F 21 har vi fått bekräftat att Jas Gripen skulle kunna göra en värdefull insats för att med hjälp av spaning skydda de svenska trupperna. Flottiljchefen på F 21 är positiv och man har ju övat för det här. Vi ser ingen orsak till att inte använda alla "verktygen i verktygslådan" för att kunna öka säkerheten för de svenskar som är på plats för att hjälpa till att bygga upp Afghanistan, säger Else-Marie Lindgren.
"Knappast möjligt"
Hon har tagit upp frågan med ÖB, Sverker Göranson, vid en hearing i november och även i ett brev.
- Jag har fått svar och det finns utrymme för en dialog. Det här kommer naturligtvis inte att ske nästa vecka men min förhoppning är att det ska kunna bli verklighet, säger Else-Marie Lindgren.
- Idealet hade ju varit att kunna sätta in Jas i samband med FS 19, de nya svenska trupper som åker till Afghanistan nu i vår. Men det är knappast möjligt, säger Ulf Grape.
Else-Marie Lindgren är fadder för F 21 i försvarsutskottet.
- Det har sett bekymmersamt ut men det förslag som ligger nu ser positivt ut, säger hon.
- Ur ett nationellt säkerhetsperspektiv skulle det vara helt förkastligt att koncentrera det svenska militärflyget till södra Sverige. Norra Sverige och Barentsregionen är oerhört strategisk betydelsefullt, säger Ulf Grape.
- Dessutom skulle det innebära en stor kompetensförlust om F 21 lades ner och verksamheten flyttades. Många som har familj och rotat sig här skulle stanna kvar. Därmed skulle flygvapnet tappa många duktiga medarbetare, säger Else-Marie Lindgren.
Positiva
Både hon och Ulf Grape är positiva till tankarna på Garnison nord där en gemensam militärutbildning bedrivs i Norrbotten.
- Det är viktigt för att kunna rekrytera unga män och kvinnor till framtidens försvar att det finns en regional förankring, säger Else-Marie Lindgren.