Vid sitt besök i Norrbotten hälsade Cristina Husmark Pehrsson bland annat på hos Arbetsförmedlingen i Luleå.
600 norrbottningar
Där träffade hon två av de nästan 600 norrbottningar som blir utförsäkrade från sjukskrivning och sjukersättning under 2010 och nu erbjuds en tre månaders arbetslivsintroduktion av Arbetsförmedlingen.
- De säger samma sak som många andra jag har pratat med, att det har funnits en oro innan om vad som ska hända. Men när de kommer till Arbetsförmedlingen och får ta del av den hjälp och de resurser som finns så tycker de att det här känns väldigt bra, säger Cristina Husmark Pehrsson.
Nack- och ryggskador
Ann Hjort-Johansson, 41, är en av dem som berörs av de nya och omstridda reglerna. 1991 blev hon påkörd på ett övergångsställe. Hon fick svåra, varaktiga skador i nacken och ryggen med bland annat migränanfall, ljuskänslighet och nervsmärtor som följd.
På grund av sina medicinska problem har Ann Hjorth-Johansson varit hemma i tolv år med en tillfällig sjukersättning, som har omprövats och beviljats vartannat år utifrån läkarnas utlåtanden.
Nu ska Ann Hjort-Johansson gå arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen och sedan är förhoppningen att hon ska ut i arbetslivet eller studera.
- Jag orkar inte det. Mitt nervsystem är helt förstört och jag har nog jobbigt att orka med det arbete jag har nu trots att arbetsplatsen är anpassad för mina funktionshinder, säger hon.
I dag har hon med en halvtidstjänst på HSO-kansliet, Handikappförbundens samarbetsorgan i Luleå.
- Mitt råd är att hon ska komma hit och inte välja bort någonting innan hon vet vad det innebär, säger Cristina Husmark Pehrsson.
Omänskligt
Ann Hjort-Johansson får varken sjukpenning eller aktivitetsstöd om hon inte deltar i arbetslivsintroduktionen. Hon tycker att de nya reglerna för långtidssjuka är omänskliga.
- Människor som är svårt sjuka kastas ut i osäkerhet, menar hon.
NSD sammanförde ministern bakom de nya reglerna med Ann Hjort-Johansson, som drabbas av dem. Ann Hjort-Johansson lämnade över sex frågor till minstern (se faktaruta).
- Jag hoppas att du kan svara på mina frågor. De berör inte bara min situation utan alla långtissjukskrivna eller tidsbegränsat sjukpensionerade, sa Ann Hjort-Johansson.
Vrångbild
Ministern lovade att svara på frågorna men lät sedan genom sin pressekreterare meddela att hon behöver mer tid på sig att svara, så i torsdagens NSD får ni läsa ministerns svar på Ann Hjort-Johanssons frågor.
Cristina Husmark Pehrsson tycker att medierna har gett en vrångbild av de nya sjukförsäkringsreglerna. Enligt henne är det inte alls tänkt att svårt sjuka ska tvingas ut på arbetsmarknaden.
Andra chans
- Tvärtom handlar det om att hjälpa människor som har misshandlats och glömts bort i det gamla systemet. Regeringen har avsatt 17 miljarder under 2010 för att de som vill och har möjlighet ska få en andra chans att komma ut på arbetsmarknaden i någon form i stället för att bara lämna dem i sticket. Var och ens individuella behov och förmåga ska styra. De som är svårt sjuka ska givetvis ha rätt till ersättning. Vi har ju faktiskt förbättrat villkoren för de som har permanent sjukpension, säger Cristina Husmark Pehrsson.