Då genomfördes nämligen Pythagoras Quest, en matematiktävling för högstadieelever. Det är första gången i tävlingens femåriga historia som högstadieskolor från Norrbotten deltar och totalt ställer 20 skolor upp från hela länet.
Urban Amrén, matematik- och fysiklärare på gymnasieskolan i Luleå, berättar att man satsat på matematik sedan i höstas då spetsutbildningen i ämnet startade på gymnasieskolan.
Fler sökande
Nu ska tävlingen ytterligare få upp intresset för matematiken.
- Det är en tävling för dem som tycker om teoretiska saker, säger han.
- I förlängningen kan det innebära att vi får fler sökande till teoretiska gymnasielinjer och högskolor, säger han.
I Luleå tävlar elever från sju högstadieskolor. Ingemar Eriksson, NO- och matematiklärare på Bergviksskolan har tillsammans med matematiklärarna Stina Ökvist och Elisabeth Mayer engagerat skolans matematikelever i tävlingen.
- Det är mycket varierande uppgifter från alla upptänkliga områden i matematik som man tar upp under grundskolan. Det är mycket klurigheter, säger Ingemar Eriksson om tävlingens innehåll.
Gammalt prov
Utanför NO-salen på Bergviksskolan där matematiktävlingen ska äga rum möter vi Nora Euler, 13 och Egil Elenius, 13 som båda går i sjuan.
Nora Euler berättar att hon bestämde sig i förra veckan att ställa upp. För att förbereda sig har hon pluggat igenom ett gammalt prov från förra året. En timme har de på sig att genomföra tävlingen.
Hur tror du att det kommer att gå?
- Jag vet faktiskt inte men jag ska göra mitt bästa i alla fall, säger hon och berättar att klasskamraterna har uppmuntrat henne.
Egil Elenius har inte förberett sig alls inför tävlingen.
- Jag fick först se hur uppgifterna ser ut i dag (läs igår). Det har inte varit så enkelt att förbereda sig, säger han.
Vad är svårast med matematik?
- Multiplikation med för många siffror, säger Egil Elenius.
Totalt deltog tio elever från Bergviksskolans årskurs sju till nio i tävlingen. Och att tävlingen inte hör till det lättaste man kan ägna sig år intygar Ingemar Eriksson.
-  Det är mycket svårt. Det är inte säkert att en lärare gör det på direkten, säger han.