Utredarna vid OECD, José Enrique Garcilazo och Soo-Jin Kim, är i Luleå för att presentera resultatet av en av svenska regeringen beställd analys av förutsättningarna för regional tillväxt i alla delar av Sverige. De som tar emot rapporten är politiker, folk från universitetet, länsstyrelsefolk och andra berörda.
- Norrbotten har stor tillväxtpotential, säger José Enrique Garcilazo och nämner bland annat gruvnäringen och framtagande av nya energikällor.
Samordning krävs
Soo-Jin Kim lyfter fram vikten av innovationer, experiment och "learning by doing", att lära genom att göra.
Anna Olofsson, kansliråd vid näringsdepartementet som är med när OECD:s utredare presenterar sin rapport, konstaterar att organisationen och den svenska regeringen i mångt och mycket är överens om vad som behöver göras. Hon tar upp vikten av ytterligare fokus på innovationer och breddning av innovationer till att också omfatta tjänster och service. Hon talar om ekoeffektiv ekonomi på landsbygden och satsning på förnyelsebar energi.
- Det krävs också samordning mellan nationell och regional tillväxtpolitik i Sverige, säger hon.
Eldsjälar betydelsefulla
Landshövding Per-Ola Eriksson lyfter fram betydelsen av eldsjälar som ishotellets Yngve Bergqvist och mannen bakom biltestverksamheten i Arjeplog.
- Vi måste ta till vara entreprenörer på vitt skilda områden och stimulera dem, säger han.
Anna Olofsson talar om att i större utsträckning vända gles befolkning och kallt klimat till något positivt som charterturism omkring is och kyla.
- Norrbottens stora ytor och glesa strukturer lämpar sig också för vindkraftsparker, säger hon.
Gott betyg
OECD:s rapport ger Sverige mycket gott betyg när det gäller kombinationen av tillväxt- och rättvisemål men konstaterar att det krävs ytterligare ansträngningar för att behålla den på lång sikt, särskilt i de glest befolkade norra regionerna. Partnerskap mellan offentlig och privat sektor, lokala användaravgifter i sektorer som transport och ett återinförande av lokal fastighetsskatt för att utjämna lokala intäkter är några förslag till åtgärder.
Ifrågasätter storregioner
Rapporten konstateras också att det krävs ytterligare självbestämmande hos regionala aktörer och mer effektiv samordning bland de olika regionala programmen.
OECD:s rapport ifrågasätter det positiva i sammanslagning av län till storregioner: "Frågan om sammanslagning av län och storlek på regioner är politiskt svår och bör hanteras varsamt. Vissa storstadsområden kan få tydligt ekonomiska fördelar. Den ekonomiska grunden är dock mindre tydlig i de glest befolkade norra regionerna. Med tanke på att större administrativa regioner inte nödvändigtvis leder till en starkare regional tillväxt behövs en djupgående lönsamhetsanalys och en mängd kriterier måste tas med i beräkningen innan man bestämmer om en sammanslagning".