I ett första steg ska LKAB investera 200 miljoner kronor i järnmalmsfyndigheten Gruvberget. Brytningen där ska starta under andra kvartalet i år, förutsatt ett godkännande från miljödomstolen. Cirka 50 personer beräknas få jobb i Gruvberget som blir ett dagbrott. De två andra gruvorna är Levänniemi och Mertainen.

I ett första steg ska LKAB investera 200 miljoner kronor i järnmalmsfyndigheten Gruvberget i Svappavaara. Brytningen där ska starta under andra kvartalet i år, förutsatt ett godkännande från miljödomstolen.

Cirka 50 personer beräknas få jobb i Gruvberget som blir ett dagbrott. De två andra gruvorna är Levänniemi och Mertainen.

Aaro konstaterar också att det är första gången på 50 år som LKAB kan tillkännage att bolaget ska öppna en ny gruva.

Artikelbild

Målet är att det ska vara full fart i alla tre gruvorna 2015.

? Europas största järnmalmsfält blir 40 procent större, säger Lars-Eric Aaro.

Ungefär 250 miljoner ton järnmalm beräknas finnas i de tre nya gruvorna som alla blir dagbrott. Gruvorna vid Svappavaara väntas kunna ge mellan 200 och 250 nya jobb. Investeringskostnaden för varje enskild ny gruva ligger i storleksordningen 200 miljoner kronor. Beslut har hittills fattats om investeringen i Gruvberget.

? Allt är klappat och klart för att köra i gång Gruvberget, vi väntar bara på besked från miljödomstolen i Umeå, säger Lars-Eric Aaro.

Artikelbild

 

Satsningen på Gruvberget, Leväniemi och Mertainen ska ge LKAB ett nätverk med fem gruvor.

Artikelbild

? Vår omsättning kommer att lyfta 40 procent med de nya gruvorna. Kanonbra för LKAB givetvis, men några prognoser om hur det kommer att påverka bolagets resultat ger jag inte, säger Lars-Eric Aaro.

Det faktum att Kina nu står för 50 procent av världens stålproduktion spelar en avgörande roll för LKAB:s agerande.

? Kina har en enorm del i det här. Och utan Kina hade inte recessionen vänts så snabbt, säger Lars-Eric Aaro.