- Vi vill känna oss säkra på att alkohol och droger inte finns på arbetsplatsen, säger projektledare Per Ahl.
De fackliga organisationerna är dock måttligt förtjusta över nyordningen.
- Nu är ju beslutet fattat på koncernledningsnivå, så då är det bara för oss att gilla läget, säger Roger Forsberg, IF Metalls huvudskyddsombud på SSAB i Luleå
Och varför är ni kritiska?
- Vi se heller att företaget löser problemen med droger genom att satsa på förebyggande åtgärder. Nu har man lovat att satsa även på detta och det känns positivt.
SSAB använder sig redan av drogtester, men då gäller det endast vid nyanställningar och i utredningar som rör olyckor.
Samtliga arbetsplatser
Men nu kommer säkerhetsmetoden att införas på samtliga arbetsplatser och det redan innan sommaren. Testerna kommer att omfatta samtliga anställda, till och med de som jobbar på koncernkontoret i Stockholm.
- Men det här upplägget så är risken liten att någon kommer att känna sig trampad på tårna, säger Roger Forsberg.