VUOLLERIM Vuollerimskolan har av Skolinspektionen beviljats stöd från och med den 1 juli 2010 av Skolinspektionen.
Den 21 december avslog Skolinspektionen en ansökan om bidrag till skolan. Avslaget överklagades till förvaltningsrätten. Nu har Skolinspektionen omprövat sitt beslut och skolan får bidrag, under förutsättning att skolan startar sin verksamhet senast vid början av läsåret 2011/2012.
Vuollerimskolan är en fristående grundskola för årskurserna 6-9 och drivs av huvudmannen Vuollerims friskola AB.