De diskmedel med fosfater som denna dag ännu finns på marknaden får säljas fram till årsskiftet därefter. Fosfater är sedan tidigare förbjudna i tvättmedel.
Förordningen införs för att bidra till att minska övergödningen av sjöar, vattendrag och hav. Fosfater, som är salter från fosforsyra, gör att växtligheten tar över och de är också en viktig orsak till algblomningen under sommaren.
"Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön. Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton", skriver miljöminister Andreas Carlgren i ett pressmeddelande.