LKAB har ansökt om tillstånd att anlägga ett nytt utlopp från norra Luossajärvi, anlägga en ny damm och torrlägga en del av sjön. Torrläggningen sker för att det inte ska rinna ner vatten till gruvan.
I och med att deformationerna breder ut sig måste kulverten, som leder vatten från Luossajärvi till Ala Lombolo, på sikt tas ur bruk.
Och där uppstår ett problem.
- Det får till konsekvens att Ala Lombolo får en minskad tillförsel av vatten, säger David Berggård som arbetar med gruvtillsyn i länsstyrelsen.
Det kan i sin tur leda till att kvicksilverförorenade sediment blottläggs, vilket riskerar att sprida föreningarna till luft och vattendrag som Torneälven.
Men LKAB anser att grund- och ytvatten kompenserar det stoppade vattenflödet från Luossajärvi.
- Fast de har inte visat att det verkligen kommer att bli på det sättet, säger David Berggård som vill att gruvbolaget kompletterar sin ansökan.
Länsstyrelsen har skickat ett yttrande till finsk-svenska gränsälvskommissionen som tar beslut i frågan.