För att kunna säkra radiokontakten mellan Bodens fästning och landets ledning i södra Sverige under första världskriget byggde försvaret 1914 en radiostation för utrustning av trådlös telegrafi på "Radiomyren" i Paglaområdet. Stationshuset i trä utrustades också med 108 meter höga antennmaster.
Första sändningen
Två år senare byggdes den beryktade bombsäkra "radiobunkern" som är historiskt viktig för Sverige.
- Från bunkern sändes den första radiosändningen, säger Björn Fredriksson.
Fortverket har plogat upp vägen så NSD kan ta sig ända fram för att titta in i ljudradions vagga, bunkern. Även eldsjälen Tage Jacobson möter upp.
- Det var Kungliga Telegrafverket som anställde personal för betjäning av stationen. Personalen bodde i en speciell tjänstebostad en bit från bunkern, säger Fredriksson.
Svunnen tid
Bunkerns ena sida täcks av efterlämnad rostig taggtråd som minne av en svunnen tid.
- Bunkern var övertäckt under krigsåren för det flög mycket bombplan här över. Att man valde en blöt myr för radiobunkern beror på att det blev bra jordning. Det var viktigt för masterna för annars bröts sändningarna, säger Björn Fredriksson.
Valvdörren har frusit igen, men med hjälp av en spade hackas isen bort från dörrkarmen så det går att kliva in i det becksvarta, kalla tomma utrymmet. Björn Fredriksson får guida vidare i historien vad som en gång utspelades inne i bunkern i radions barndom.
- Det här är nog sändningsrummet eftersom det är ljudisoleringsplattor i taket. Det finns faktiskt bevarad utrustning som i dag hamnat på försvarsmuseét. Det var rätt mycket personal som trängdes härinne och jobbade med övertäckta fönster, säger han.
Under första världskriget kom Boden Radio att få en stor betydelse som förmedlare av telegram mellan Ryssland och centralmakterna.
Krigsfångar
- Krigsfångar på båda sidor gavs möjlighet att sända telegram hem till sina anhöriga.Under ett år utväxlades cirka 7 900 krigsfångetelegram via Boden Radio, säger Björn Fredriksson.
När sedan stationen 1921 fick sin första radiotelefonsändare, som kunde överföra tal och musik, såg personalen i bunkern raskt helt andra möjligheter för den nya tekniken.
Dessa visades också upp samma år när Kung Gustav V besökte grannstaden Luleås 300 årsjubileum.
- Kungen skulle hälsas välkommen via radio. Sändningarna kom från bunkern i Boden.
Svordom i radion
Björn Fredriksson ser riktigt full i skratt när han ska berätta om vad som hände. På Boden Radio hade radiokommisarie Jenner och hans mannar förberett sig flera dagar för att allt skulle fungera vid denna viktiga utsändning.
På radiostationen var det nödvändigt att göra en omkoppling av den antenn som skulle användas vid utsändningen. När meddelandet kom att kungen var på plats så började kommisarie Jenner som var rejält nervös sitt inövade hälsningstal för tidigt.
Den telegrafist som skulle göra antennomkopplingen hade däremot inte hunnit med.
- När Jenner upptäckte att han börjat för tidigt drog han till med ett kraftigt "Jävlar anamma". Ögonblicket innan hade dock telegrafisten klarat omkopplingen, säger Björn Fredriksson.
Kungen såg lite förvånad ut, men han tog det bra.
- "Det hörs ju bra det här", sade kungen. Så en svordom var det första som gick ut i radiosändningen, säger Björn Fredriksson, och skrattar gott.
Regelbundna sändningar
Bodens rundradio var den första av svenska statens radiostationer som användes för rundradio när man fick tillstånd för regelbundna sändningar 1923. Stationspersonalen fortsatte med utsändningar från radiobunkern av föredrag, sång och musik. Ansvaret för programverksamheten övertogs 1923 av Bodens radioklubb.
Bunkern låg några kilometer utanför Boden. Det ställde till en del problem när medverkande skulle transporteras dit på oplogade vägar. Till slut fick man byta sändningslokal till Godtemplarhuset på Kyrkgatan som blev studio i stället. Bodenradio fungerade även i många år som sjöräddningscentral.
- 1958 lades verksamheten, som är väldokumenterad, ned i bunkern. En del teknik från 20- och 30-talen finns bevarad. Som exempelvis den första telefonisändaren från 1921 liksom mottagare, säger Björn Fredriksson.
Staten äger i dag radiobunkern som förvaltas av fortifikationsförvaltningen. För att rädda stationen från rivning bör den byggnadsminnesförklaras och medel avsättas för en upprustning.
Radions barndom
Risken för en utplåning av den historiskt intressanta stationen är annars överhängande.
- Vi inom Boden Radio historisk förening vill rädda och skydda radiobunkern och mastområdet. Bevaras bunkern kan vi visa på byggnadssätt, miljöer, teknik från radions barndom, säger Björn Fredriksson.