På tre områden skärpte Vänsterpartiets kongress kraven som ska föras fram i valrörelsen.

Efter två dagars debatt klubbades partiets valplattform, med undantag för ett nytt miljöavsnitt som nu ska skrivas in.

I plattformen slås fast att målet är en ny rödgrön regering och bara ett fåtal ombud hade några invändningar mot detta historiska skifte för partiet, att gå från opposition till regeringsfähighet.

På några andra områden stack kongressen upp.

Sex timmars arbetsdag

Partiledningen ville att plattformen skulle koncentreras på tre områden - välfärd, jämställdhet och integritet samt att de krav som förs fram ska vara genomförbara under mandatperioden.

Men ombuden ville inte släppa partiets gamla profilfråga om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Beslutet fattades med röstsiffrorna 121-91.

Och de fick kongressens stöd.

V-ledaren Lars Ohly tröstade sig med att det i beslutet sägs att partiet ska verka för en arbetstidsförkortning som på sikt ska leda till sex timmars arbetsdag.

Afghanistan försvårar

Kongressen ville inte heller släppa de viktiga miljöfrågorna till Miljöpartiet, utan de ska nu få ett alldeles eget avsnitt.

En svårare fråga för Ohly att hantera är kravet på att svensk trupp snarast ska lämna Afghanistan. Visserligen är detta redan partilinjen men att lyfta in det i valplattformen skärper ytterligare kravet och gör det svårare för Ohly att gå med på en kompromiss med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Andra krav i plattformen är bland annat att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna och att välfärden inte får ha vinstintresse - frågor som återstår för de rödgröna att komma överens om.

Stegvisa beslut

Ohly anser att det är fullt möjligt att fatta beslut om individualiserad föräldraförsäkring under mandatperioden men att det måste ske stegvis.

Ohly tror också att det ska gå att ta steg som minskar vinstintresset inom välfärden.