Befolkningen har minskat med 200 personer under det första kvartalet. Det är bara Kiruna och Pajala som redovisar en ökning. Minskningen i länet innebär att befolkningen i Norrbotten nu är under 249 000.